Wanneer u nog nooit in aanraking bent geweest met professionele zorg is het soms moeilijk om de weg te vinden in het 'zorglandschap'. Zeker in huis biedt via Curadomi preventief huisbezoek door een wijkverpleegkundige. Deze verpleegkundige is op de hoogte van de zorgmogelijkheden in de wijk waar u woont en kan u daarom makkelijk doorverwijzen en de verschillende disciplines aan elkaar koppelen.

Wanneer er nog geen indicatie thuiszorg is afgegeven mag een wijkverpleegkundige (vanuit de Zvw) vier keer per jaar een huisbezoek brengen bij kwetsbare ouderen.  Tijdens deze huisbezoeken kijkt de wijkverpleegkundige samen met de oudere en de mantelzorger wat er nodig is om zo lang mogelijk veilig én prettig zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. De gesprekken richten zich met name op preventie en het bevorderen van zelfredzaamheid waardoor inzet van zorg voorkomen of uitgesteld wordt. 

Tijdens het gesprek kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Zelfredzaamheid
  • Valgevaar
  • Incontinentie
  • Eenzaamheid
  • Steunsysteem
  • Levensvragen. 

De wijkverpleegkundige geeft  adviezen rond deze thema's en stemt het gesprek af op de behoefte van de oudere. Ieder mens en iedere situatie is uniek hierdoor is er geen standaard informatie pakket samen te stellen waardoor een persoonlijk gesprek zinvol is. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Advies nodig?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs.